Vakfederatie Rietdekkers

De Vakfederatie Rietdekkers is de brancheorganisatie van rietdekkers in Nederland.
Zij behartigt de belangen van de zelfstandige rietdekkers en rietdekbedrijven, zowel op economisch als op sociaal gebied.

Zij doet dit o.a. door:

  • Het promoten van het rieten dak
  • Het organiseren van opleidingen tot rietdekker
  • Het geven van technische voorlichting
  • Het voeren van overleg met de overheid en andere beroepsgroepen
  • Het stellen en bewaken van kwaliteitseisen
  • Het uitgeven van een vaktechnisch tijdschrift

Kwaliteit en levensduur van een rieten dak

De kwaliteit en levensduur van een rieten dak zijn uiteraard afhankelijk van de gebruikte materialen en de uitvoering van de rietdek werkzaamheden en dus de kwaliteit van ons bedrijf. Om onze kwaliteit te verhogen heeft de Vakfederatie Rietdekkers eisen gesteld waaraan een rieten dak moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in: de Kwaliteitseisen en Uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers: www.riet.com

Een rieten dak, door ons gelegd, vakkundig aangebracht en goed onderhouden is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou minimaal 30 tot 40 jaar moeten zijn, maar langer is zeker geen uitzondering. De levensduur hangt veel af van de kwaliteit van het gebruikte riet en overige incidentele factoren af.

Factoren die we niet allemaal in de hand hebben. In hoge mate bepalend is zonder enige twijfel de hellingshoek van het dakvlak, maar ook onderhoud speelt een steeds belangrijkere rol bij het behalen van een optimale levensduur.

Riet is een natuurproduct. Wij zijn bij de beoordeling van deze grondstof afhankelijk van onze kennis en ervaring uit het verleden en ons kwaliteitsbesef. Riet wordt geoogst van december tot medio april.