Preventief onderhoud van rieten daken

Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd goed geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat het echte onderhoud zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of vogelschade optreedt, zijn hier in eerste instantie geen grote bedragen mee gemoeid.

Een scheur in het metselwerk van de nok is dan ook zo hersteld. Laat men dit na, dan kan het op die plaats gaan inwateren en is men na verloop van tijd meer dan het originele reparatiebedrag kwijt. Nog afgezien van eventuele vervolgschade. De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding van algen en (in iets mindere mate) mossen.

Rieten daken impregneren

Ervaringen met algen- en mos bestrijding leveren goede resultaten op. Houdt het dak zo schoon mogelijk, dan blijft het dak ook zo droog mogelijk. Hoe droger het dak, des te groter de duurzaamheid. Wat de beste onderhoudsstrategie vaak is, is uw dak jaarlijks te impregneren tegen algen en mossen.

Dit is namelijk mede afhankelijk van alle overige factoren die gezamenlijk de totale duurzaamheid van het rieten dak bepalen. Voor een gering bedrag kan doorgaans het dak in een goede conditie worden gehouden. Dit bedrag wordt op het anders noodzakelijke groot onderhoud en op de levensduur van het dak zonder meer terug verdiend.

Het betere uiterlijk gedurende deze levensduur is een extra bonus. Worden algen niet op tijd bestreden moet men uiteindelijk een veelvoud uitgeven voor groot onderhoud.

Meer informatie over onderhoud van rieten daken?
Bel 06 20 40 36 35 of stuur ons een e-mail